Spons-gruppa er gladgjengen som skaffer sponsorer til revyen. På grunn av denne gruppa, blir ikke utgiftene til revyen alt for store, nettopp fordi vi lager avtaler med bedrifter om at vi reklamerer for dem, for så å få gode tilbud eller annet i gjengjeld.

Medlemmene i Spons-gruppa poserer